Letní, příměstský a sportovní tábor BOHNISSIMO 2019 :: cena

Cena: 3 600,- Kč / turnus

V ceně je zahrnuto:

  • oběd
  • svačina a pití po celý den
  • drobné dárky a diplom

Platební podmínky

Účastník (zákonný zástupce) je povinnen uhradit odpovídající částku do třech týdnů od registrace dítěte, jinak nebude brán na přihlášku zřetel a bude neplatná.

To neplatí pro zaměstnance PNB, kterým bude vystavena faktura, z důvodu čerpání příspěvku od zaměstnavatele.

Slevy

  • sleva pro zaměstnance PNB 20% tj. 2 880,- Kč
  • sleva 10% za každé doporučené, resp. přivedené dítě
    ( je třeba uvést do poznámky v přihlašovacím formuláři, jm. a rok nar.)

Slevy uvedené v platebních podmínkách nelze vzájemně kombinovat, lze využít pouze jednu vybranou. (druhé dítě nebo zaměstnanec PNB).


Storno podmínky

Bude-li dítě odhlášeno v rozmezí třech týdnů až čtrnácti dní před zahájením tábora, bude ze zaplacené částky automaticky stržen storno poplatek ve výši 30%.

Pokud bude dítě odhlášeno v rozmezí čtrnácti dní až dvou dní do zahájení tábora bude storno poplatek 50%.

Bude-li dítě odhlášeno v posledních 48 hodinách, nebo až v půběhu tábora, činní storno poplatek 100% placené částky.